Tärkeää tietoa omistajille

Tältä sivulta löydät tärkeää tietoa omistamiseen liittyen, esimerkiksi laskutukseen, osakaspalveluun ja vuokravälitykseen liittyen.

E-laskun tilaaminen

Jos haluat tilata vastikelaskun e-laskuna, voit tilata sen verkkopankissasi. Jos taas olet jo tehnyt e-laskutilauksen tai jos pankkisi vaihtuu, lopeta edellinen tilaus ja tee uusi tilaus oikeilla numeroilla alla mainitun mukaisesti.
Näin saat laskun verkkopankkiisi jatkossa oikein.

E-laskun tilaamista varten tarvitset tiedon laskuttavasta yhtiöstä ja yksilöintitiedon, joka on laskusta riippuen maksuviitenumero, pääomistajanumero tai mahdollisesti molemmat.

Sen, mitä numeroa tarvitset, voit tarkistaa tästä:

Palveluvastikelasku: pääomistajanumero (yhtiökohtainen).
Perusvastikelasku: maksuviitenumero (osakekohtainen).
Perus- ja palveluvastikelasku: maksuviitenumero.
Hoitovastikelasku: maksuviitenumero.
Harrastevastikkeet: pääomistajanumero.

Mikäli yhtiö, josta omistat viikko-osakkeen, laskuttaa perus- ja palveluvastikkeen erikseen, on verkkolasku tilattava kaksi kertaa samalta laskuttajalta. Toiseen tarvitset verkkopankissa maksuviitenumeron (perusvastike) ja toiseen pääomistajanumeron (palveluvastike).

Huomioithan myös seuraavat asiat:

- Jokaiselle lomaosakkeelle on tilattava oma e-laskunsa. Tarvitsemasi numerot ja laskuttavan yhtiön löydät vastikelaskustasi.

- E-laskut pitää tilata uudestaan sen jälkeen, kun muutokset rekisteriin on tehty. 

- Mikäli olette ottaneet Postin OmaPosti-palvelun käyttöön ja siellä kirjeiden ja laskujen vastaanoton OmaPostiin, laskuttavan kiinteistöyhtiön osalta OmaPosti pitää asettaa pois päältä, että e-laskutilauksen saa voimaan.

OmaPostin käyttöön liittyvissä kysymyksissä pyydämme olemaan suoraan yhteydessä Postin asiakastukeen.

Loma-osakkeen rekisteröintiin liittyvät muutokset

Asunto-osakeyhtiölakia noudattavat kiinteistöyhtiöt siirtyvät tulevien vuosien aikana sähköisiin osakekirjoihin. Viikko-osakeyhtiöt ovat keskinäisiä viikko-osakeyhtiöitä, eivätkä ole toistaiseksi siirtymässä sähköisiin osakekirjoihin.

Huomioithan, että e-laskut pitää tilata uudestaan sen jälkeen kun muutokset rekisteriin on tehty.

Osto/myynti

 • Toimita rekisterinylläpitäjälle kopiot: kauppakirjasta, todistus varainsiirtoverosta sekä siirretystä osakekirjasta
 • Kauppahinnasta maksetaan valtiolle 1,5 % varainsiirtoveroa (v.2024). Verottajan lomake 6012.
 • Jos kaupassa on useita osapuolia, jokaisen ostajan on annettava oma varainsiirtoveroilmoituksensa ja maksettava oma osuutensa varainsiirtoverosta. Jokaisen kiinteistöyhtiön osakkeesta on tehtävä oma ilmoitus, koskee myös harrasteosakkeita.
 • Siirtomerkintä: Osakekirja omistajalla: Myyjä tekee siirtomerkinnän osakekirjaan, mistä tulee käydä ilmi uusi/uudet omistajat. Osakekirja säilytyksessä: vapaamuotoisella valtakirjalla myyjä/myyjät valtuuttaa Holiday Clubin edustajan tekemään merkinnän puolestaan osakekirjaan.

Muutos rekisteriin osto- ja myyntitilanteessa

Lahjoitus

 • Toimita rekisterinylläpitäjälle kopiot: lahjakirjasta sekä siirretystä osakekirjasta
 • Lahjakirjassa tulee olla vähintään seuraavat tiedot: lahjanantaja ja –saaja, henkilötunnukset, kenen osuudesta lahjoitus tehdään, kiinteistöyhtiö, osakenumero, huoneisto ja viikko, vastuiden siirtyminen/säilyminen (esim. vastikevastuut)
 • Siirtomerkintä: Osakekirja omistajalla: Lahjoittaja tekee siirtomerkinnän osakekirjaan, mistä tulee käydä ilmi uusi/uudet omistajat. Osakekirja säilytyksessä: vapaamuotoisella valtakirjalla lahjan antaja/antajat valtuuttaa Holiday Clubin edustajan tekemään merkinnän puolestaan osakekirjaan.
 • Lahjaverotusta koskee omat verosäännökset, tarkemmat tiedot www.vero.fi

Muutos rekisteriin lahjoitustilanteessa

Muutto/nimenmuutos

 • Ilmoita rekisterinylläpitäjälle uusi osoite 
 • Ilmoita rekisterinylläpitäjälle nimenmuutos toimittamalla kopio virkatodistuksesta, ajokortista tai passista.
 • Nimenmuutos ei edellytä nimenmuutosmerkintää osakekirjaan

Nimenmuutos nettisivujen kautta

Avioero

 • Toimita rekisterinylläpitäjälle kopiot: ositussopimuksesta/saantokirjasta tai mahdollisesta oikeuden päätöksestä, siirretystä osakekirjasta sekä tarvittaessa todistus varainsiirtoverosta
 • Mikäli saannosta on suoritettu tasinkoa pesän ulkopuolisilla varoilla, tulee suorittaa varainsiirtovero 1,5 %, verottajan lomake 6012
 • Siirtomerkintä: Osakekirja omistajalla: Osakekirjaan tehdään ositussopimuksen/ saantokirjan mukainen avosiirtomerkintä; ”Siirretään: xx.xx.2023 allekirjoitetun ositussopimuksen (muu dokumentti) mukaisesti Matti Meikäläinen”. Tätä siirtoa ei allekirjoiteta. Osakekirja säilytyksessä: Holiday Clubin edustaja tekee siirtomerkinnän osakekirjaan asiakirjan mukaisesti, tähän ei tarvita valtakirjaa

Muutos rekisteriin avioerossa

Kuolema/testamentti

 • Osakkeet eivät kuolemantapauksen perusteella siirry automaattisesti eteenpäin, vaan vainajan omistamat osakkeet jäävät jakamattoman kuolinpesän osakkaiden yhteisomistukseen. Jotta vainajan omistamat osakkeet siirtyisivät eteenpäin, on tehtävä ositus ja/tai perinnönjako
 • Toimita rekisterinylläpitäjälle kopio perunkirjasta ja ilmoita kuolinpesän yhteyshenkilö
 • Kun ositus ja/tai perinnönjako on suoritettu, toimita kopio ositussopimuksesta, perinnönjakokirjasta tai testamentista, jolloin vainajan omistusoikeus siirretään em. asiakirjan nojalla eteenpäin
 • Toimita kopio siirretystä osakekirjasta (ositus ja/tai perinnönjako, ei koske kuolinpesälle siirtoa)
 • Siirtomerkintä: Osakekirja omistajalla: Osakekirjaan tehdään perinnönjako- ja osituskirjan/testamentin mukainen avosiirtomerkintä; ”Siirretään: xx.xx.2024 allekirjoitetun perinnönjako- ja osituskirjan/testamentin mukaisesti Matti Meikäläinen”. Tätä siirtoa ei allekirjoiteta. 
  Osakekirja säilytyksessä: Holiday Clubin edustaja tekee siirtomerkinnän osakekirjaan asiakirjan mukaisesti, tähän ei tarvita valtakirjaa
 • Mikäli saannosta on suoritettu tasinkoa pesän ulkopuolisilla varoilla, tulee suorittaa varainsiirtovero 1,5 %, verottajan lomake 6012.
 • Perintöverotusta koskee omat verosäännökset, tarkemmat tiedot www.vero.fi 

Muutos rekisteriin kuolintapauksessa tai testamentatessa

Palveluhinnasto

Ladattavia asiakirjapohjia ja ohjeita

Omistajien palveluhinnasto

Ladattava rekisteröintiohje 

Valtakirja siirtomerkintöihin

Vapaamuotoinen lahjakirja malli

Vapaamuotoinen kauppakirja malli

Varainsiirtoverotodistus malli

Vastikkeen maksu luottokortilla

Mikäli haluat maksaa omistamasi osakkeen yhtiövastikkeen luottokortilla, voit tehdä oheisen linkin kautta.

Siirry maksamaan