Lomaosakkeen vuokravälitys

Jos et voi itse käyttää omaa loma-viikkoasi etkä halua tallettaa sitä, voit antaa sen Holiday Club Resorts Oy:lle vuokravälitykseen. Tutustu ehtoihin ja lähetä toimeksianto. 

hc_katinkulta_front_1920x10803.jpg

Katinkulta vuokrauslomake

Tee vuokratoimeksianto Katinkullan osakkeesta alla olevan lomakkeen avulla. Tutustu myös vuokravälityksen ehtoihin.

 

Lomakkeeseen

 1. Holiday Club Resorts Oy:llä on oikeus vuokrata omistamani lomaviikko sekä kylpylä- ja harrasteosakkeet. Kyseistä viikkoa en ole tallettanut enkä antanut muualle vuokravälitykseen. Holiday Club Points -jäsenet eivät voi jättää viikkoa vuokralle, ellei ko. viikkoa ole varattu omaan käyttöön. Vuokrallejätön voi tehdä vain osakasrekisteriin merkitty omistaja tai tälle määrätty virallinen edustaja. Mahdollisista päällekkäisten toimenpiteiden aiheuttamista kuluista HolidayClub Resorts Oy:lle vastaa omistaja. Toimeksiannossa on aina mainittava virallisen, osakasrekisteriin merkityn omistajan tiedot.

 2. Holiday Club Resorts Oy päättää huoneistolle kilpailukykyiseksi katsomansa majoitushinnan markkinatilanteen ja kysynnän mukaan ilman rajoituksia. Holiday Club Resorts Oy pyrkii kaikissa tilanteissa parhaaseen mahdolliseen vuokratuottoon. Tilitys tehdään kulloisenkin viikon toteutuneesta arvonlisäverottomasta vuokratuotosta. Holiday Club Resorts Oy:llä on oikeus vuokrata myös yksittäisiä vuorokausia.

 3. Holiday Club Resorts Oy:n välityspalkkio on 30 % arvonlisäverottomasta vuokratuotosta. Osakkaat voivat myös jättää kylpylä- ja harrasteosakkeet vuokravälitykseen. Kun loma-asunto saadaan vuokrattua, hyvitetään osakkaalle vuokralle annettujen kylpylä- ja harrasteosakkeiden vastikkeesta vuokrattujen vuorokausien osuus. Esim. kun osakkaan loma-asunto saadaan vuokrattua koko viikoksi, maksetaan annettujen kylpylä- ja harrasteosakkeiden vastike kokonaan. Jos loma-asunto vuokrataan neljäksi vuorokaudeksi, maksetaan 4/7 osaa kylpylä- ja harrasteosakkeiden vastikkeista.

 4. Osakkaalle tilitetään neljän viikon sisällä lomaviikon päättymisestä vuokratulo arvonlisäverottomasta tuotosta, josta on vähennetty välityspalkkio ja mahdolliset välisiivoukset. Samalla tilitetään myös mahdollinen kylpylä- ja harrasteosakkeiden vastikehyvitys.

 5. Holiday Club Resorts Oy:llä on oikeus olla hyväksymättä toimeksiantoa jättöajankohdasta riippumatta. Mikäli toimeksiantoa ei oteta vastaan, ilmoitetaan siitä viiden (5) vrk:n kuluessa toimeksiannon saapumisesta.

 6. Osakkaan tulee itse tiedustella onko viikko vuokrattu. Tiedustelut ja muut vuokranvälitykseen liittyvät asiat: Holiday Club osakkaan puhelinpalvelu puh. 0300 870 922 ma–pe klo 9–17, puhelun hinta pvm/mpm.

 7. Holiday Club Resorts Oy ei takaa, että loma-asunto saadaan vuokrattua, sillä kysyntä vaihtelee eri ajankohtina.

 8. Mikäli vuokralainen peruu majoitusvarauksen tai jättää saapumatta, Holiday Club Resorts Oy ei ole korvausvelvollinen osakkaalle peruutusajankohdasta riippumatta.

 9. Osakkeenomistaja vastaa yhtiövastikkeesta sekä mahdollisista välisiivouksista.

 10. Jos osakkeenomistaja haluaa peruuttaa toimeksiannon, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti Holiday Club Resorts Oy:lle viimeistään neljä (4) vuorokautta ennen viikon alkua. Osakas saa silloin viikon käyttöönsä, ellei sitä/niitä ole jo vuokrattu. Vuokralle jätetyt harrasteet palautetaan omaan käyttöön, mikäli niihin ei ole olemassa olevia varauksia.

 11. Holiday Club Resorts Oy vastaa vuokralaisen huoneistolle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

 12. Lomaviikko otetaan vuokrattavaksi, kun Holiday Club Resorts Oy on saanut siitä kirjallisen toimeksiannon osakkaiden verkkopalvelun kautta, internetlomakkeella tai postitse toimitettavalla lomakkeella. Voit tulostaa lomakkeen tästä ja lähettää sen Holiday Club Resorts Oy Konepajankuja 5 C, 00510 Helsinki

 13. Holiday Club Resorts Oy kuittaa toimeksiannon saapuneeksi kahden (2) viikon kuluessa vuokrallejätöstä tekstiviestillä tai sähköpostilla.

 14. Mahdolliset huomautukset pyydämme tekemään samaan osoitteeseen viimeistään kahden (2) kuukauden sisällä lomaviikon jälkeen.

 15. Holiday Club Resorts Oy:llä on oikeus siirtää vuokratoimeksianto kaikilla oikeuksilla kolmannelle osapuolelle. Kolmatta osapuolta sitovat kaikki sopimuksen ehdot.

 16. Toimeksiannon tulee olla Holiday Club Resorts Oy:llä kirjallisena viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen lomaviikon alkua.

 17. Mikäli viikko-osake on useamman osapuolen omistuksessa, vuokrallejättäjä vakuuttaa saaneensa muiden omistajien suostumuksen tämän vuokratoimeksiannon tekemiseen
tampereen_kylpyla_1920x1080.jpg

Tampereen Kehräämön vuokrauslomake

Tee vuokratoimeksianto Tampereen Kehräämön osakkeesta alla olevan lomakkeen avulla. Tutustu myös vuokravälityksen ehtoihin.

 

Lomakkeeseen 

Tampereen takuuvuokraehdot 

 1. Holiday Club Resorts Oy:llä on oikeus vuokrata omistamani lomaviikko, jota en ole tallettanut, vaihtanut tai antanut muualle vuokravälitykseen. Holiday Club Points –jäsenet eivät voi jättää viikkoa vuokralle, ellei ko. viikkoa ole varattu omaan käyttöön. Mahdollisista päällekkäisten toimenpiteiden aiheuttamista kuluista Holiday Club Resorts Oy:lle vastaa omistaja. Vuokralle jätön voi tehdä vain osakas-rekisteriin merkitty omistaja tai tälle määrätty virallinen edustaja. Toimeksiannossa on aina mainittava virallisen, osakasrekisteriin merkityn omistajan tiedot.

 2. Holiday Club Resorts Oy maksaa takuuvuokran vuokralle annetusta viikosta tai viikonlopusta. Vuokrallejättöpäiväksi katsotaan päivä, jolloin toimeksianto on saapunut Holiday Club Resorts Oy:lle. Takuuvuokra lasketaan vuokralle-jättöpäivästä. Toimeksiantoja ei voi tehdä puhelimitse. Tiedot takuuvuokrasta löytyvät lomakkeen kääntöpuolella olevasta taulukosta. HUOM! Parhaan vuokratulon osakas saa silloin, kun huoneisto jätetään vuokralle viimeistään 16 viikkoa ennen lomaviikon alkua.

 3. Holiday Club Resorts Oy:llä on oikeus olla hyväksymättä toimeksiantoa jättöajankohdasta riippumatta. Mikäli toimek-siantoa ei oteta vastaan, ilmoitetaan siitä viiden (5) vrk:n kuluessa toimeksiannon saapumisesta.

 4. Takuuvuokra maksetaan yli viikko ennen jätetyistä toimek-siannoista vaikka Holiday Club Resorts Oy ei saisi vuokrattua ko. viikkoa tai viikonloppua.

 5. Takuuvuokra tilitetään osakkaalle neljän viikon kuluessa lomaviikon päättymisestä.

 6. Mikäli osakas jättää pelkän viikonlopun vuokravälitykseen, on huoneisto osakkaan käytössä maanantaista klo 12 lähtien.

 7. Jos osakkeen omistaja haluaa peruuttaa toimeksiannon, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti Holiday Club Resorts Oy:lle viimeistään neljä (4) vuorokautta ennen viikon alkua. Osakas saa silloin viikon käyttöönsä, ellei sitä/niitä ole jo vuokrattu.

 8. Lomaviikko otetaan vuokrattavaksi, kun Holiday Club Resorts Oy on saanut siitä kirjallisen toimeksiannon osakkaiden verkkopalvelun kautta, internetlomakkeella tai postitse toimitettavalla lomakkeella. Voit tulostaa lomakkeen tästä ja lähettää sen Holiday Club Resorts Oy Konepajankuja 5 C, 00510 Helsinki

 9. Holiday Club Resorts Oy kuittaa toimeksiannon saapuneeksi kahden (2) viikon kuluessa vuokrallejätöstä tekstiviestillä tai sähköpostilla.

 10. Osakkeenomistaja vastaa kiinteistöyhtiön yhtiövastikkeesta.

 11. Holiday Club Resorts Oy vastaa vuokralaisen huoneistolle mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.

 12. Mahdolliset huomautukset pyydämme tekemään yllämainittuun osoitteeseen viimeistään kahden (2) kuukauden sisällä lomaviikon jälkeen.

 13. Holiday Club Resorts Oy:llä on oikeus siirtää vuokratoimeksianto kaikilla oikeuksilla kolmannelle osapuolelle. Kolmatta osapuolta sitovat kaikki sopimuksen ehdot.

 14. Toimeksiannon tulee olla Holiday Club Resorts Oy:llä viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen lomaviikon alkua.

 15. Mikäli viikko-osake on useamman osapuolen omistuksessa, vuokrallejättäjä vakuuttaa saaneensa muiden omistajien suostumuksen tämän vuokratoimeksiannon tekemiseen.

 16. Holiday Club Resorts Oy:llä on oikeus vuosittain muuttaa vuokratoimeksiannon ehtoja. Mikäli osakkeenomistaja jättää viikkonsa vuokrattavaksi edellisen vuoden puolella kuluvan vuoden vuokratoimeksiantolomaketta käyttäen, voivat ehdot poiketa lomakkeessa mainitusta.
hc_brandi_kesa_hotelli_12_06-2022_1920x10802.jpg

Muiden kohteiden vuokrauslomake

Tee vuokratoimeksianto muiden kohteiden osakkeesta alla olevan lomakkeen avulla. Tutustu myös vuokravälityksen ehtoihin.

 

Lomakkeeseen

  1. Holiday Club Resorts Oy:llä on oikeus vuokrata omistamani lomaviikko, jota en ole tallettanut, vaihtanut enkä antanut muualle vuokralle.
   Holiday Club Points -jäsenet eivät voi jättää viikkoa vuokralle, ellei ko. viikkoa ole varattu omaan käyttöön. Mahdollisista päällekkäisten toimenpiteiden aiheuttamista kuluista Holiday Club Resorts Oy:lle vastaa omistaja. Vuokrallejätön voi tehdä vain osakasrekisteriin merkitty omistaja tai tälle määrätty virallinen edustaja. Toimeksiannossa on aina mainittava virallisen, osakasrekisteriin merkityn omistajan tiedot.

  2. Holiday Club Resorts Oy päättää huoneistolle kilpailukykyiseksi katsomansa majoitushinnan markkinatilanteen ja kysynnän mukaan ilman rajoituksia. Holiday Club Resorts Oy pyrkii kaikissa tilanteissa parhaaseen mahdolliseen vuokratuottoon. Tilitys tehdään kulloisenkin viikon toteutuneesta arvonlisäverottomasta vuokratuotosta. Holiday Club Resorts Oy:llä on oikeus vuokrata myös yksittäisiä vuorokausia.

  3. Holiday Club Resorts Oy vuokraa Kuusamon Tropiikin, Saariselän, Airiston, Himoksen, Kalajoen, Naantali Residencen, Punkaharjun, Pyhän, Pyhä HolySuitesin, Pyhäniemen, Rukan, Ruka Villagen, Saimaan, Sallan, Ylläksen, Åren, Calahondan, Ähtärin, Rönnäsin, Hannunkiven, Ellivuoren ja Caribian viikkoja.

  4. Holiday Club Resorts Oy:n välityspalkkio on 30 % arvonlisäverottomasta vuokratuotosta. Osakkaalle tilitetään neljän viikon sisällä lomaviikon päättymisestä vuokratulo arvon- lisäverottomasta tuotosta, josta on vähennetty välityspalkkio ja mahdolliset välisiivoukset.

  5. Holiday Club Resorts Oy:llä on oikeus olla hyväksymättä toimeksiantoa jättöajankohdasta riippumatta. Mikäli toimeksiantoa ei oteta vastaan, ilmoitetaan siitä viiden (5) vrk:n kuluessa toimeksiannon saapumisesta.

  6. Osakkaan tulee itse tiedustella onko viikko vuokrattu. Tiedustelut ja muut vuokranvälitykseen liittyvät asiat:
   Holiday Club -osakaspalvelu
   Puh. 0300 870 922 ma–pe 9–17 pvm/mpm
   asiakaspalvelu@holidayclub.fi

  7. Holiday Club Resorts Oy ei takaa, että loma-asunto saadaan vuokrattua, sillä kysyntä vaihtelee eri ajankohtina.

  8. Mikäli vuokralainen peruu majoitusvarauksen tai jättää saapumatta, Holiday Club Resorts Oy ei ole korvausvelvollinen osakkaalle peruutusajankohdasta riippumatta.

  9. Osakkeenomistaja vastaa yhtiövastikkeesta sekä mahdollisista välisiivouksista.

  10. Jos osakkeenomistaja haluaa peruuttaa toimeksiannon, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti Holiday Club Resorts Oy:lle viimeistään neljä (4) vuorokautta ennen viikon alkua. Osakas saa silloin viikon käyttöönsä, ellei sitä ole jo vuokrattu.

  11. Holiday Club Resorts Oy vastaa vuokralaisen huoneistolle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

  12. Lomaviikko otetaan vuokrattavaksi, kun Holiday Club Resorts Oy on saanut siitä kirjallisen toimeksiannon osakkaiden verkkopalvelun kautta, internetlomakkeella tai postitse toimitettavalla lomakkeella. Voit tulostaa lomakkeen tästä ja lähettää sen Holiday Club Resorts Oy Konepajankuja 5 C, 00510 Helsinki

  13. Holiday Club Resorts Oy kuittaa toimeksiannon saapuneeksi kahden (2) viikon kuluessa vuokrallejätöstä tekstiviestillä tai sähköpostilla.

  14. Mahdolliset huomautukset pyydämme tekemään samaan osoitteeseen viimeistään kahden (2) kuukauden sisällä lomaviikon jälkeen.

  15. Holiday Club Resorts Oy:llä on oikeus siirtää vuokratoimeksianto kaikilla oikeuksilla kolmannelle osapuolelle. Kolmatta osapuolta sitovat kaikki sopimuksen ehdot.

  16. Toimeksiannon tulee olla Holiday Club Resorts Oy:llä kirjallisena viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen lomaviikon alkua.

  17. Mikäli viikko-osake on useamman osapuolen omistuksessa, vuokrallejättäjä vakuuttaa saaneensa muiden omistajien suostumuksen tämän vuokratoimeksiannon tekemiseen.